ТАЛАПКЕРЛЕР

Саламат Ахматов


Менин кыялым - 15 жылдан кийин Кыргызстандын президенти болуу.

Меня туулуп өскөн Бишкек шаарым тынчсыздандырат. Мен аны эркин,коррупциядан алыс,
өз кызыкчылыгы үчүн кылымдарды карыткан бактарды кыйган, Бишкектин өпкөсүнөн
жараланткан курулуш компанияларынын башаламандыгынан , биздин балдар уулуу
калдыктар менен дем алууда.

Мен Бишкекти мыйзамсыз жер бөлүп берүүдөн жана жергиликтүү бийликтин өзүм
билемдигинен арылткым келет. Бишкек инвесторлор үчүн эркин болушу керек. Анын үстүнө
мен ири инвесторлорду өзүм борборго алып келүүнү көздөп жатам.