ТАЛАПКЕРЛЕР

Улугбек Жоомартов

Мен врач- хирургмун. Мен саламаттыкты сактоо тармагында иштейм жана аны өнүктүргүм
келет. Андан сырткары мен пластиканы кайра иштетүү тутумун өркүндөтүп, пластик кабыл
алуучу атайын машиналарды орнотууну уюштуруп, шаардын ызы-чуусун булгабоо үчүн
күрөшүүнү каалайм.

Менин кыялым - дүйнө жүзүн кыдыруу.